SANİTARİYA VƏ GİGİYENA METODLARI VƏ NORMALARI PROQRAMI
Hazırda dünya COVID-19 virusu ilə mübarizə aparır. Statistik göstəricilərə əsasən, pandemiyanın qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərin müsbət nəticələr verdiyini müşahidə etmək olar. Yaxın zamanlarda Azərbaycanda karantin rejiminin yumşalması ilə turizmin də tədricən dirçələcəyi güman olunur. Xüsusən də, daxili turizm nəticəsində insanların turizm mərkəzləri və müəssisələrinə üz tutacağı düşünülür. Məhz buna görə də bu ərazilərdə respirator xəstəliklərdən qorunmaq məqsədilə hər kəsin gigiyena və təhlükəsizliklə bağlı yüksək gözləntiləri olacaqdır.


Turizm obyektlərində ziyarətçilərin sağlamlığının qorunması məqsədilə müvafiq tədbirlərin keçirilməsi üçün hökümət tərəfindən proaktiv yanaşma tətbiq olunur. Bu məqsədlə Dövlət Turizm Agentliyi "SAHMAN" proqramını işləyib hazırlamışdır. Proqram karantin dövründən sonra səyahət edəcək turistlərin gigiyena və sağlamlıq təhlükəsizliyi normaları ilə bağlı gözləntilərinin qarşılanması, eləcə də yerli və xarici turistlərin sayında artıma nail olunması üçün turizm və qonaqpərvərlik sənayesi üçün standartlar toplusunu ehtiva edir.

583
Proqrama qoşulan
iştirakçıların ümumi sayı
218
Təlimlərdə iştirak etmiş və müvəffəqiyyətlə başa vurmuş iştirakçıların sayı
214
"SAHMAN" nişanı əldə etmiş iştirakçıların sayı
PRİNSİPLƏR
Təhlükəsizlik
Hazırlanan bütün qaydalar və təlimatlar təhlükəsizlik və gigiyena normalarını təmin etməklə yanaşı, turistlərin və işçi heyətinin maraqlarına uyğun olmalıdır.
Bərabərlik
Proqramda nəzərdə tutulan təhlükəsizlik və gigiyena qaydaları və normaları mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq obyektlərinə eyni yanaşma ilə tətbiq olunacaqdır.
Şəffaflıq
Tərəfdaşlar, turizm sənayesi nümayəndələri və ümumiyyətlə, geniş ictimaiyyət mütəmadi olaraq proqram və onun gedişatı barədə (sertifikatlaşdırma və monitorinq daxil olmaqla) məlumatlandırılacaq.
Sosial məsuliyyət
"SAHMAN" proqramı vasitəsilə turizm və qonaqpərvərlik sənayesi üçün qonaqların, həmçinin geniş ictimaiyyətin sağlamlığının qeydinə qalmağa və təhlükəsizliyini qorumağa imkan yaranır.
İnklüzivlik
Proqram öz töhfələri ilə birlikdə bütün turizm sənayesini bir araya gətirəcəkdir. Birinci mərhələdə yerləşmə, iaşə, bələdçi, turizm nəqliyyatı xidmətləri göstərən subyektlər və turizm mərkəzləri (Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində olan qoruqlar) əhatə olunacaq.
Ədalət
Sahibkarlıq subyektləri proqram çərçivəsində ehtiyacları olduğu qədər dövlət dəstəyi əldə edə biləcək.
STANDART VƏ NORMALAR
"SAHMAN" proqramına qoşulan müəssisələr verilmiş sənədlərdə əksini tapan sanitariya və gigiyena standart və normalarına daha ciddi riayət etməyi, verilən göstəriş və tövsiyələrə əməl etməyi öhdəsinə götürür.
ƏTRAFLI
TƏRƏFDAŞLAR